iwatchforsasha:

So, hm, like that, Jane?

fuckyeahrizzoli-isles:

2013 TV Guide Photoshoot

fuckyeahrizzoli-isles:

5x09 It Takes a Village episode stills

HW